De Eoos cursusdienst verkoopt geen cursussen Arabistiek en Islamkunde.