Het huidig presidium is in functie gesteld vanaf 1 augustus 2016.
We wonnen kiesweek als ‘De Heilige Drievuldigheid’ en zijn vastberaden er een leerzaam én gezellig jaar van te maken!

Onze nieuwe preses is Yentl Biebaut.
Onze twee vicepresides zijn Anna Paeshuyse en Moira De Graef.

Verdere functies zijn:

Vrije medewerkers