Om het reilen en zeilen van Eoos (of eender welke andere studentenkring) in goede banen te leiden, is er uiteraard een voorzitter of, volgens de studententermen, preses nodig.

De preses is de persoon die alles delegeert en coördineert samen met de vice(s). Naar de buitenwereld toe is hij/zij het aanspreekpunt en gezicht van Eoos en ook voor het presidium zelf staat deze persoon altijd paraat. Van een leven buiten Eoos is er amper nog sprake! De dagelijkse routine van de preses is zo doordrongen van Eoos dat het een fulltime job lijkt, maar wel eentje die met heel veel plezier en met hart & ziel uitgevoerd wordt.

Wat doet de preses?

De preses zorgt voor vertegenwoordiging op heel veel verschillende vlakken. Zo zetelt die samen met de onderwijsverantwoordelijken in verschillende studentenraden om ervoor te zorgen dat onze studenten enkel het beste van het beste krijgen.
Samen met de mensen van de cursusdienst worden er voor iedereen cursussen aan zo goedkoop mogelijke prijzen voorzien.
Die prijzen worden op hun beurt door onze financieel verantwoordelijke gelezen & goedgekeurd!
Onze webmaster houdt de site up-to-date zodat alle nodige informatie terug te vinden is!
Er is zelfs een secretaris, die de verslagen van onze vergaderingen uittypt en rondmailt naar Jan & alleman.
En natuurlijk wordt er ook aan ontspanning gedacht: onder toeziend oog van de preses is de functie animatie in de weer met een feestje uit te werken, is de cantor een nieuwe cantus aan het samenstellen, is het cultuurteam op zoek naar een nieuwe film of cultuuruitstap, zijn de Eoos Expressers weer een nieuwe editie van ons kringblad aan het schrijven, plannen de fakverantwoordelijken hun volgende tapnamiddag of -avond in Fakbar Letteren, zijn de mensen van internationaal een nieuwe bonding-activiteit met internationals aan het zoeken, zijn de PR-professionals een nieuwe poster aan het maken voor het volgende evenement of zijn de sportverantwoordelijken al met een team aan het trainen voor hun volgende match!
Een hele boterham dus, maar wel een boterham die enorm goed smaakt!

Anne Marie (Annie), Preses
Anne Marie (Annie)

Hey! I am Anne Marie (Annie), 20 years old with a bachelor’s degree in Arabic Studies! Together with my team I hope to be the point of contact for all students. We offer support and represent you as students, but also organize various events throughout the year. I’m looking forward to it and I hope you are too!


Terug naar alle functies