Om het reilen en zeilen van Eoos (of eender welke andere studentenkring) in goede banen te leiden, is er uiteraard een voorzitter of, volgens de studententermen, preses nodig.

De preses is de persoon die alles delegeert en coördineert samen met de vice(s). Naar de buitenwereld toe is hij/zij het aanspreekpunt en gezicht van Eoos en ook voor het presidium zelf staat deze persoon altijd paraat.

Dit jaar doen we het een beetje anders en zal er aan het hoofd van kring Eoos niet één maar twee presides staan. Dit wil zeggen dat de taken van preses en vice-preses in elkaar zullen vloeien en deze onder het presides duo verdeelt zullen worden. Voor een opsomming van typische vice-preses taken kan je nog steeds terecht bij de ondertitel “vice-preses” maar je zal er dit jaar geen persoon vinden.


Emilie Xu

Kiekeboe! Ik ben Emilie en ben dit jaar preses. Bijna 23 jaar en eigenlijk al afgestudeerd, maar na 3 jaar Eoos ervaring ligt mijn hartje nog bij Eoos! Ik doe nog een verkorte bachelor Events & Creatie erbij aan Thomas More campus Geel en mijn resterende tijd breng ik graag door met de rest van het presidium, op wie ik trouwens enorm trots en dankbaar ben voor hun inzet en steun!

Wat doet de preses? Door: Yentl Biebaut

De preses zorgt voor vertegenwoordiging op heel veel verschillende vlakken. Zo zetelt die samen met de onderwijsverantwoordelijken in verschillende studentenraden om ervoor te zorgen dat onze studenten enkel het beste van het beste krijgen.
Samen met de mensen van de cursusdienst worden er voor iedereen cursussen aan zo goedkoop mogelijke prijzen voorzien.
Die prijzen worden op hun beurt door onze financieel verantwoordelijke gelezen & goedgekeurd!
Onze webmaster houdt de site up-to-date zodat alle nodige informatie terug te vinden is!
Er is zelfs een secretaris, die de verslagen van onze vergaderingen uittypt en rondmailt naar Jan & alleman.
En natuurlijk wordt er ook aan ontspanning gedacht: onder toeziend oog van de preses is de functie animatie in de weer met een feestje uit te werken, is de cantor een nieuwe cantus aan het samenstellen, is het cultuurteam op zoek naar een nieuwe film of cultuuruitstap, zijn de Eoos Expressers weer een nieuwe editie van ons kringblad aan het schrijven, plannen de fakverantwoordelijken hun volgende tapnamiddag of -avond in Fakbar Letteren, zijn de mensen van internationaal een nieuwe bonding-activiteit met internationals aan het zoeken, zijn de PR-professionals een nieuwe poster aan het maken voor het volgende evenement of zijn de sportverantwoordelijken al met een team aan het trainen voor hun volgende match!
Een hele boterham dus, maar wel een boterham die enorm goed smaakt!