Het afgelopen semester hebben we hard gewerkt aan de digitalisering van onze cursusdienst. Vanaf heden werkt onze cursusdienst met een webshop. Cursussen zullen dus op voorhand besteld moeten worden vooraleer ze kunnen worden opgehaald op onze fysieke cursusdienst. Het afsprakensysteem van vorig semester wordt eveneens verdergezet.

Om van onze cursusdienst gebruik te maken is het belangrijk om de nieuwe werking eerst grondig door te nemen. Zo kan alles vlot verlopen. Een overzicht van de nieuwe werking vind je hier.

Verdere informatie betreffende aanbod, openingstijden, locatie, etc. vind je hieronder: